ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สพม. บุรีรัมย์ 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. ขอนแก่น 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. นครราชสีมา 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม. สกลนคร 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. อุดรธานี 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. นครพนม 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 10  
13 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. อุดรธานี 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 89 ทอง 13  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89 ทอง 13  
16 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. นครราชสีมา 89 ทอง 13  
17 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. สกลนคร 89 ทอง 13  
18 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 18  
20 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 88 ทอง 18  
21 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง 21  
22 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 87 ทอง 21  
23 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 87 ทอง 21  
24 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 87 ทอง 21  
25 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 87 ทอง 21  
26 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 87 ทอง 21  
27 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สพม. ชัยภูมิ 87 ทอง 21  
28 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. นครพนม 86 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ สพม. บุรีรัมย์ 86 ทอง 28  
30 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 86 ทอง 28  
31 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 28  
32 โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ สพม. กาฬสินธุ์ 85 ทอง 32  
33 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 85 ทอง 32  
34 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. บึงกาฬ 85 ทอง 32  
35 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 85 ทอง 32  
36 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ สพม. มุกดาหาร 85 ทอง 32  
37 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. มหาสารคาม 84 ทอง 37  
38 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 37  
39 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 84 ทอง 37  
40 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 84 ทอง 37  
41 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 37  
42 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 83 ทอง 42  
43 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. ขอนแก่น 83 ทอง 42  
44 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83 ทอง 42  
45 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. ขอนแก่น 83 ทอง 42  
46 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 42  
47 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 42  
48 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 82 ทอง 48  
49 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 48  
50 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. นครราชสีมา 82 ทอง 48  
51 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. สุรินทร์ 81 ทอง 51  
52 โรงเรียนบรบือ สพม. มหาสารคาม 81 ทอง 51  
53 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 81 ทอง 51  
54 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 81 ทอง 51  
55 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน