ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 98.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 97.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม. สุรินทร์ 97.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. บึงกาฬ 96.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 96 ทอง 6  
7 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 95.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 95 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 94.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94 ทอง 10  
11 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 93.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 93.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 93.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 93 ทอง 14  
15 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 92.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 92.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 92 ทอง 17  
18 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 91.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 91.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. นครราชสีมา 91 ทอง 20  
21 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 90.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนธาตุพนม สพม. นครพนม 90 ทอง 22  
23 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 89.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 24  
25 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 25  
26 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 88 ทอง 25  
27 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 86.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดประชานิมิตร สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 85.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 85.20 ทอง 29  
31 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 84.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 84 ทอง 32  
33 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 34  
35 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 81.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. นครราชสีมา 79.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 79.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 79 เงิน 39  
40 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 78.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 78.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 42  
43 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77.40 เงิน 43  
44 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. ขอนแก่น 77 เงิน 44  
45 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77 เงิน 44  
46 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 76.20 เงิน 46  
47 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 76 เงิน 47  
48 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 75 เงิน 49  
50 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 73 เงิน 50  
51 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 72.40 เงิน 51  
52 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 72.20 เงิน 52  
53 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. นครราชสีมา 72 เงิน 53  
54 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม. สกลนคร 71.40 เงิน 54  
55 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 71 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 70.20 เงิน 56  
57 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ สพม. ขอนแก่น 69 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 68.40 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนประทาย สพม. นครราชสีมา 67 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน