ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 105
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 95.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. นครราชสีมา 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. ร้อยเอ็ด 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
8 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 93.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. สุรินทร์ 90.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 89.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 87.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม. หนองคาย 85.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 78.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 66 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. นครราชสีมา 66 ทองแดง 16  
20 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 16  
21 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 16  
22 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 16  
23 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 16  
24 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 66 ทองแดง 16  
25 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. นครพนม - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน