ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 106
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทีโอเอวิทยา สพม. มุกดาหาร 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 92.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. ขอนแก่น 91.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 91.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 90.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. นครราชสีมา 89.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 89.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 89.40 ทอง 8  
11 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 87.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 86.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 78.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 76.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. สุรินทร์ 68.40 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 68.40 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 68.40 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66.20 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66.20 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนพานพร้าว สพม. หนองคาย 63.40 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น - -  
22 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน