ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. นครราชสีมา 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. สุรินทร์ 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) สพม. บุรีรัมย์ 84.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 82.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 81.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพม. สกลนคร 80.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 80.60 ทอง 13  
15 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 79.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 77.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 77.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม. หนองคาย 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. ขอนแก่น 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 74.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 74.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนโนนเทพ สพม. สุรินทร์ 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. อุดรธานี 52 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
27 โรงเรียนพล สพม. ขอนแก่น - -  
28 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน