ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 110
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. ขอนแก่น 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 88.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 88.20 ทอง 5  
7 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.20 ทอง 5  
8 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88.20 ทอง 5  
9 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. สุรินทร์ 85.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 84.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 82.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนประทาย สพม. นครราชสีมา 79.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. ขอนแก่น 78.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 75.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ สพม. ร้อยเอ็ด 75.80 เงิน 24  
26 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม. หนองคาย 53.80 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม. สกลนคร - -  
29 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ - -  
30 โรงเรียนพล สพม. ขอนแก่น - -  
31 โรงเรียนโนนเทพ สพม. สุรินทร์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน