ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 114
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. สุรินทร์ 97.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. นครพนม 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 93.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 93.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 92.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 91.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. ชัยภูมิ 90.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. อุดรธานี 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 88.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 88.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 88.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. อุดรธานี 88.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 87.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 83.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 83.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. สุรินทร์ 81.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 81.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 81.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 80.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. นครราชสีมา 80.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 79.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. ร้อยเอ็ด 79.80 เงิน 25  
27 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 79.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 79.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 77.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 32  
33 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 74.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. นครราชสีมา 71.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนวังข่าพัฒนา สพม. สุรินทร์ 71.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 71.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 71.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 70 เงิน 39  
40 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนครบุรี สพม. นครราชสีมา 65 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 65 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 65 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 41  
46 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 65 ทองแดง 41  
47 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 65 ทองแดง 41  
48 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 65 ทองแดง 41  
49 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 41  
50 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 65 ทองแดง 41  
51 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 65 ทองแดง 41  
52 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 41  
53 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 65 ทองแดง 41  
54 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 65 ทองแดง 41  
55 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 65 ทองแดง 41  
56 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 60 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. ขอนแก่น 60 ทองแดง 56  
59 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 60 ทองแดง 56  
60 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 60 ทองแดง 56  
61 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน