ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 115
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. สุรินทร์ 94.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สุรินทร์ 94.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. สกลนคร 94.10 ทอง 5  
7 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 94.10 ทอง 5  
8 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. มหาสารคาม 93.70 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 93.70 ทอง 8  
10 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 93.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 93.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 93.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. มุกดาหาร 93.30 ทอง 12  
14 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 93.10 ทอง 15  
16 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. ขอนแก่น 92.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 92.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. ร้อยเอ็ด 92.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.50 ทอง 19  
21 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 92.50 ทอง 19  
22 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. หนองคาย 92.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. นครพนม 92.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. ชัยภูมิ 92.30 ทอง 24  
25 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 92.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 92.20 ทอง 25  
27 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.10 ทอง 27  
28 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 92 ทอง 28  
29 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 91.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนพล สพม. ขอนแก่น 91.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 91.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 91.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 91.20 ทอง 32  
34 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 90.90 ทอง 34  
35 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 90.70 ทอง 35  
36 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.70 ทอง 35  
37 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 90.60 ทอง 37  
39 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. นครราชสีมา 90.30 ทอง 39  
40 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.10 ทอง 40  
41 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. สกลนคร 90.10 ทอง 40  
42 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. อุดรธานี 90 ทอง 42  
43 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89.90 ทอง 43  
44 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 89.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 89.40 ทอง 45  
46 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 89.20 ทอง 46  
47 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. บึงกาฬ 89.20 ทอง 46  
48 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 89.10 ทอง 48  
49 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 89 ทอง 49  
50 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. อุดรธานี 88.70 ทอง 50  
51 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม สพม. หนองคาย 88.70 ทอง 50  
52 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 88.30 ทอง 52  
53 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 87.90 ทอง 53  
54 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.90 ทอง 53  
55 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. นครราชสีมา 87.70 ทอง 55  
56 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.60 ทอง 56  
57 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.50 ทอง 57  
58 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 87.40 ทอง 58  
59 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 87.20 ทอง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน