ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 116
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 90.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 88.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม. บึงกาฬ 85.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 85.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. นครราชสีมา 85.20 ทอง 9  
12 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพม. ร้อยเอ็ด 76.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. สุรินทร์ 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 73.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 72.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 66.40 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. นครราชสีมา 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 63.80 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. อุดรธานี 63.80 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 63.40 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 62.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. สุรินทร์ 62.40 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 62.40 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 61.80 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน