ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 117
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. นครราชสีมา 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 92.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 92.20 ทอง 4  
6 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 90.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 89.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. บุรีรัมย์ 89.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 87.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. ขอนแก่น 81.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 76.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. สกลนคร 72.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67.60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 67.60 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน