ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 120
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 92.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. นครราชสีมา 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 88.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 86.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 85.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 82.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 81.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. บุรีรัมย์ 80.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 79.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 75.25 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน