ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 121
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. มหาสารคาม 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สพม. มุกดาหาร 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 87 ทอง 11  
14 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง 11  
15 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 87 ทอง 11  
16 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87 ทอง 11  
17 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบัวขาว สพม. กาฬสินธุ์ 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78 เงิน 18  
21 โรงเรียนกมลาไสย สพม. กาฬสินธุ์ 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 21  
23 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สพม. สุรินทร์ 74 เงิน 21  
24 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. นครพนม 74 เงิน 21  
25 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 74 เงิน 21  
26 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. บุรีรัมย์ 74 เงิน 21  
27 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 74 เงิน 21  
28 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 74 เงิน 21  
29 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 74 เงิน 21  
30 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 74 เงิน 21  
31 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 74 เงิน 21  
32 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 74 เงิน 21  
33 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 72 เงิน 33  
34 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 68 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 68 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. ขอนแก่น 68 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 65 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 65 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 65 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 65 ทองแดง 38  
43 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 65 ทองแดง 38  
44 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 65 ทองแดง 38  
45 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 65 ทองแดง 38  
46 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 38  
47 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. อุดรธานี 65 ทองแดง 38  
48 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 38  
49 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. บึงกาฬ 65 ทองแดง 38  
50 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 38  
51 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 65 ทองแดง 38  
52 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 65 ทองแดง 38  
53 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. กาฬสินธุ์ 65 ทองแดง 38  
54 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 65 ทองแดง 38  
55 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 65 ทองแดง 38  
56 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 65 ทองแดง 38  
57 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 38  
58 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน