ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม. นครพนม 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. หนองคาย 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. มุกดาหาร 87.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 87.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 87.50 ทอง 7  
10 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. อุดรธานี 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. สกลนคร 85.50 ทอง 13  
15 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 83.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 83.50 ทอง 18  
20 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. ชัยภูมิ 83 ทอง 20  
23 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 82.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.50 ทอง 23  
25 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา สพม. อุดรธานี 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 82 ทอง 25  
28 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 82 ทอง 25  
29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 82 ทอง 25  
30 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. นครพนม 81.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 81.50 ทอง 30  
32 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. ขอนแก่น 81.50 ทอง 30  
33 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.50 ทอง 30  
34 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 81.50 ทอง 30  
35 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81.50 ทอง 30  
36 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 81.50 ทอง 30  
37 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.50 ทอง 30  
38 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. บึงกาฬ 81.50 ทอง 30  
39 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 81.50 ทอง 30  
40 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81.50 ทอง 30  
41 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 81.50 ทอง 30  
42 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สพม. สุรินทร์ 81.50 ทอง 30  
43 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 81.50 ทอง 30  
44 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 81 ทอง 44  
45 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81 ทอง 44  
46 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 81 ทอง 44  
47 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา สพม. กาฬสินธุ์ 81 ทอง 44  
48 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81 ทอง 44  
49 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. ขอนแก่น 81 ทอง 44  
50 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. ขอนแก่น 81 ทอง 44  
51 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 80 ทอง 51  
52 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 51  
53 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 51  
54 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 51  
55 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 51  
56 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 51  
57 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน