ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 126
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. อุดรธานี 89.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม. สุรินทร์ 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม. อุดรธานี 88.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 88.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 87.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. กาฬสินธุ์ 81.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.80 ทอง 13  
15 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. ขอนแก่น 81.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 81.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 80.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 79.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 79.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 79.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 79.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 79.20 เงิน 23  
25 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 78.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 78.80 เงิน 25  
27 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 78.80 เงิน 25  
28 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 78.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 78.20 เงิน 28  
30 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 78.20 เงิน 28  
31 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 77.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. นครราชสีมา 77.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 33  
34 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77 เงิน 33  
35 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. นครราชสีมา 77 เงิน 33  
36 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. มหาสารคาม 77 เงิน 33  
37 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 76.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 75.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. นครราชสีมา 75.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 75.20 เงิน 40  
42 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75 เงิน 42  
43 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 74.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา สพม. หนองคาย 74 เงิน 44  
45 โรงเรียนกมลาไสย สพม. กาฬสินธุ์ 73.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73 เงิน 46  
47 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 72.80 เงิน 47  
48 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. ขอนแก่น 72.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 72 เงิน 49  
50 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72 เงิน 49  
51 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 71.40 เงิน 51  
52 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 71.20 เงิน 52  
53 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 70.20 เงิน 53  
54 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 69.40 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 67.20 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 66.60 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. นครพนม 66.60 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 65.80 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. ขอนแก่น 62.40 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน