ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 94.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. นครราชสีมา 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 90.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 85.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 85.50 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 85.50 ทอง 8  
11 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 83.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 78.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 76.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 75.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
16 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน