ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. อุดรธานี 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. นครราชสีมา 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. หนองคาย 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. บึงกาฬ 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. นครพนม 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 82 ทอง 14  
18 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 82 ทอง 14  
19 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 82 ทอง 14  
20 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82 ทอง 14  
21 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 82 ทอง 14  
22 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. นครราชสีมา 81 ทอง 22  
24 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 81 ทอง 22  
25 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 81 ทอง 22  
26 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 81 ทอง 22  
27 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 79 เงิน 27  
28 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 77 เงิน 29  
30 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. บุรีรัมย์ 77 เงิน 29  
31 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 75 เงิน 32  
33 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 74 เงิน 33  
34 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 73 เงิน 34  
35 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 73 เงิน 34  
36 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. สกลนคร 72 เงิน 36  
37 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 71 เงิน 37  
38 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 69 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนพล สพม. ขอนแก่น 68 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 67 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 67 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. ร้อยเอ็ด 66 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 65 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 64 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 62 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. นครราชสีมา 62 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 62 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 62 ทองแดง 50  
54 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 61 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 61 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 61 ทองแดง 54  
57 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 60 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. นครราชสีมา 60 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 60 ทองแดง 57  
61 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. หนองคาย 60 ทองแดง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน