ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 152
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม. บึงกาฬ 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. หนองคาย 89.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. บุรีรัมย์ 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 สพม. ร้อยเอ็ด 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. ร้อยเอ็ด 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สพม. สกลนคร 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู สพม. เลย หนองบัวลำภู 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน