ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. นครราชสีมา 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. สกลนคร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 91.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91.30 ทอง 4  
6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 90.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. ขอนแก่น 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 89.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 88.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. นครพนม 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. ขอนแก่น 87.67 ทอง 14  
16 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 87.67 ทอง 14  
17 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สพม. สกลนคร 87.30 ทอง 17  
19 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. นครพนม 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 87 ทอง 19  
21 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. ขอนแก่น 86.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. นครราชสีมา 86.67 ทอง 21  
23 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. อุดรธานี 86.67 ทอง 21  
24 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. กาฬสินธุ์ 86.67 ทอง 21  
25 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.30 ทอง 25  
26 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 86.30 ทอง 25  
27 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. สุรินทร์ 86.30 ทอง 25  
28 โรงเรียนโนนเทพ สพม. สุรินทร์ 86.30 ทอง 25  
29 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 86 ทอง 29  
30 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. หนองคาย 86 ทอง 29  
31 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 85.67 ทอง 31  
32 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. สุรินทร์ 85.30 ทอง 32  
33 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. มุกดาหาร 84.30 ทอง 33  
34 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 34  
35 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 83.67 ทอง 35  
36 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สพม. ชัยภูมิ 83.30 ทอง 36  
37 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 37  
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83 ทอง 37  
39 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.67 ทอง 39  
40 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 82.67 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. ชัยภูมิ 82 ทอง 41  
42 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 42  
43 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน