ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธาตุพนม สพม. นครพนม 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 92.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 90.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 89.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.80 ทอง 7  
10 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 89.80 ทอง 7  
11 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. นครพนม 89.80 ทอง 7  
12 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 87.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม สพม. มุกดาหาร 87.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบุเปือยวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนปากชมวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. สกลนคร 86.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 86.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 86.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.20 ทอง 20  
22 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 85.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 85.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.60 ทอง 23  
25 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 85.60 ทอง 23  
26 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. อุดรธานี 85.20 ทอง 26  
28 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา สพม. อุดรธานี 85 ทอง 28  
30 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 84.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 84.60 ทอง 30  
32 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. ขอนแก่น 84.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนคำม่วง สพม. กาฬสินธุ์ 84.40 ทอง 32  
34 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 84.40 ทอง 32  
35 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม. บึงกาฬ 84.40 ทอง 32  
36 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 84.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. บุรีรัมย์ 84.20 ทอง 36  
38 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.20 ทอง 36  
39 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. กาฬสินธุ์ 84.20 ทอง 36  
40 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 84 ทอง 40  
41 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. สุรินทร์ 83.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 83.80 ทอง 41  
43 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 83.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. นครราชสีมา 83.60 ทอง 43  
45 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 83.40 ทอง 45  
46 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.40 ทอง 45  
47 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. ขอนแก่น 83.40 ทอง 45  
48 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. ขอนแก่น 83.20 ทอง 48  
49 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. ร้อยเอ็ด 83.20 ทอง 48  
50 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. นครราชสีมา 82.80 ทอง 50  
51 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. ร้อยเอ็ด 82.60 ทอง 51  
52 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. นครราชสีมา 82.20 ทอง 52  
53 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 81.60 ทอง 53  
54 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 81.40 ทอง 54  
55 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. หนองคาย 81.40 ทอง 54  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน