ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 157
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สพม. สุรินทร์ 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 90.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 90.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 89.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. สกลนคร 88.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 88.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. อุดรธานี 87.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. ขอนแก่น 87.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. หนองคาย 87.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม. สุรินทร์ 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 84.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84.80 ทอง 14  
16 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 84.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 84.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนปากชมวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 84.20 ทอง 17  
20 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 83.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 83.40 ทอง 23  
25 โรงเรียนเซกา สพม. บึงกาฬ 83.40 ทอง 23  
26 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 82.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. นครราชสีมา 82.40 ทอง 28  
30 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 82.40 ทอง 28  
31 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 82.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 82.20 ทอง 31  
33 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. มุกดาหาร 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 33  
35 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 82 ทอง 33  
36 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82 ทอง 33  
37 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 81.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 81.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 81.60 ทอง 38  
40 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. นครราชสีมา 81.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 81.40 ทอง 40  
42 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 81.40 ทอง 40  
43 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์ 81.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.20 ทอง 43  
45 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 81 ทอง 45  
46 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81 ทอง 45  
47 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. มหาสารคาม 80.80 ทอง 47  
48 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.80 ทอง 47  
49 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ สพม. สกลนคร 80.80 ทอง 47  
50 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 80.40 ทอง 50  
51 โรงเรียนพล สพม. ขอนแก่น 80.40 ทอง 50  
52 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. นครพนม 80.40 ทอง 50  
53 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 80.20 ทอง 53  
54 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 80.20 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79.60 เงิน 55  
56 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 79.40 เงิน 56  
57 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สพม. หนองคาย 79.40 เงิน 56  
58 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.80 เงิน 58  
59 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.40 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน