ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 158
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สพม. นครราชสีมา 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 92.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 92.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนพล สพม. ขอนแก่น 92.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนสูงเนิน สพม. นครราชสีมา 92.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 91.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 89.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 89.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. ชัยภูมิ 89 ทอง 12  
14 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 88.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. บุรีรัมย์ 87.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 87.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 87.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนคำม่วง สพม. กาฬสินธุ์ 87 ทอง 22  
23 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 86.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.80 ทอง 23  
25 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. หนองคาย 86.80 ทอง 23  
26 โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม. อุดรธานี 86.80 ทอง 23  
27 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. อุดรธานี 85.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. นครพนม 85.60 ทอง 28  
30 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.60 ทอง 28  
31 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.60 ทอง 28  
32 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 85.40 ทอง 32  
34 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 35  
36 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม. บึงกาฬ 85 ทอง 35  
37 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. สุรินทร์ 84.40 ทอง 37  
39 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 84.40 ทอง 37  
40 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. กาฬสินธุ์ 84.20 ทอง 40  
42 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว สพม. ร้อยเอ็ด 84.20 ทอง 40  
43 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. ขอนแก่น 84 ทอง 43  
44 โรงเรียนพนมรุ้ง สพม. บุรีรัมย์ 84 ทอง 43  
45 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 84 ทอง 43  
46 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สพม. สุรินทร์ 83.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. มหาสารคาม 83.60 ทอง 47  
48 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. อุดรธานี 83.60 ทอง 47  
49 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.60 ทอง 47  
50 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. มุกดาหาร 83.40 ทอง 50  
51 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 83.40 ทอง 50  
52 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.20 ทอง 52  
53 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 82.80 ทอง 53  
54 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 81.80 ทอง 54  
55 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 81.80 ทอง 54  
56 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. หนองคาย 81.60 ทอง 56  
57 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 81.40 ทอง 57  
58 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 80.40 ทอง 58  
59 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.80 เงิน 59  
60 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา 75.80 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน