ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 160
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา สพม. กาฬสินธุ์ 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. ร้อยเอ็ด 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 87.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 86.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 84.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 84.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84.10 ทอง 15  
16 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.90 ทอง 17  
18 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. ขอนแก่น 83.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. นครราชสีมา 83.30 ทอง 19  
20 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 83.20 ทอง 20  
22 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 82.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนมิตรภาพ สพม. มหาสารคาม 82.70 ทอง 24  
25 โรงเรียนลำดวนพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 82.70 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 82.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 82.60 ทอง 26  
28 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม สพม. สุรินทร์ 82.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนพานพร้าว สพม. หนองคาย 82.40 ทอง 28  
30 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.30 ทอง 30  
31 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.10 ทอง 31  
32 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. มุกดาหาร 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 81.90 ทอง 33  
34 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.50 ทอง 34  
35 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. หนองคาย 81.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 81.30 ทอง 36  
37 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. นครราชสีมา 80.90 ทอง 37  
38 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. ขอนแก่น 80.90 ทอง 37  
39 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 80.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.50 ทอง 40  
41 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. อุดรธานี 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 79 เงิน 42  
43 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. อุดรธานี 78.90 เงิน 43  
44 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 78.80 เงิน 44  
45 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 78.50 เงิน 45  
46 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 78.40 เงิน 46  
47 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 78.40 เงิน 46  
48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 77.80 เงิน 48  
49 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. สุรินทร์ 76.50 เงิน 49  
50 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพม. นครพนม 75.90 เงิน 50  
51 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 75.30 เงิน 51  
52 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. มหาสารคาม 67.20 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. สกลนคร 67 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม. บึงกาฬ - -  
55 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. กาฬสินธุ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน