ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 161
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. ขอนแก่น 89.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 88.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 88.50 ทอง 10  
12 โรงเรียนประทาย สพม. นครราชสีมา 88.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 88.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 88.10 ทอง 14  
15 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. หนองคาย 87.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 87.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 87.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม. บึงกาฬ 87.10 ทอง 20  
21 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 87 ทอง 21  
22 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 86.30 ทอง 24  
25 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 86.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 85.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. บุรีรัมย์ 85.80 ทอง 26  
28 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.80 ทอง 26  
29 โรงเรียนสูงเนิน สพม. นครราชสีมา 85.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ สพม. กาฬสินธุ์ 85.50 ทอง 29  
31 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 85.30 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. นครพนม 85.30 ทอง 31  
33 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 85.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.20 ทอง 33  
35 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. สกลนคร 85.20 ทอง 33  
36 โรงเรียนคำม่วง สพม. กาฬสินธุ์ 85.10 ทอง 36  
37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 84.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. นครราชสีมา 84.50 ทอง 38  
39 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 84.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 84.40 ทอง 39  
41 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 84.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. ขอนแก่น 84.10 ทอง 42  
43 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84.10 ทอง 42  
44 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 44  
45 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร สพม. อุดรธานี 83.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 83.60 ทอง 46  
48 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.20 ทอง 48  
49 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 83.20 ทอง 48  
50 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 82.90 ทอง 50  
51 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 82.80 ทอง 51  
52 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 82.60 ทอง 52  
53 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. หนองคาย 82.60 ทอง 52  
54 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. ชัยภูมิ 82.60 ทอง 52  
55 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 82.20 ทอง 55  
56 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.20 ทอง 56  
57 โรงเรียนบรบือ สพม. มหาสารคาม 80.60 ทอง 57  
58 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.20 ทอง 58  
59 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. อุดรธานี 80 ทอง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน