ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 163
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. นครราชสีมา 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบรบือ สพม. มหาสารคาม 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 98.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 98 ทอง 5  
6 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. สุรินทร์ 97.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 97 ทอง 7  
8 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. หนองคาย 96 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 95.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. ขอนแก่น 95 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. อุดรธานี 94.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 94 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. สกลนคร 93.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ สพม. บุรีรัมย์ 93 ทอง 15  
16 โรงเรียนแร่วิทยา สพม. สุรินทร์ 92.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง 17  
18 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 91.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91 ทอง 19  
20 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 90.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 90 ทอง 21  
22 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 89.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 89 ทอง 23  
24 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 88.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88 ทอง 25  
26 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 87.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี สพม. อุดรธานี 87 ทอง 27  
28 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 86.50 ทอง 28  
29 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 29  
30 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. บึงกาฬ 77.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ สพม. กาฬสินธุ์ 77.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 76.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สพม. หนองคาย 76 เงิน 34  
35 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 75.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 74.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. ขอนแก่น 74.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 73.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา สพม. อุดรธานี 73 เงิน 39  
40 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. ขอนแก่น 72.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. นครพนม 71.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. นครราชสีมา 71.20 เงิน 42  
43 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. ขอนแก่น 69 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 69 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 69 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 69 ทองแดง 44  
49 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 44  
50 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 69 ทองแดง 44  
51 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 69 ทองแดง 44  
52 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. มุกดาหาร 69 ทองแดง 44  
53 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. นครราชสีมา 69 ทองแดง 44  
54 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 69 ทองแดง 44  
55 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. สกลนคร 69 ทองแดง 44  
56 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 69 ทองแดง 44  
57 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 69 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน