ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. ขอนแก่น 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 95 ทอง 5  
7 โรงเรียนบรบือ สพม. มหาสารคาม 95 ทอง 5  
8 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 95 ทอง 5  
9 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 9  
12 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 90 ทอง 9  
13 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 9  
14 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 90 ทอง 9  
15 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 9  
16 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 90 ทอง 9  
17 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. บึงกาฬ 89 ทอง 17  
18 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สพม. เลย หนองบัวลำภู 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. นครพนม 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. สุรินทร์ 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. ขอนแก่น 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. มุกดาหาร 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. นครพนม 80 ทอง 26  
28 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 28  
30 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. สกลนคร 75 เงิน 28  
31 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 28  
32 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 75 เงิน 28  
33 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. ขอนแก่น 75 เงิน 28  
34 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 75 เงิน 28  
35 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 75 เงิน 28  
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สพม. หนองคาย 75 เงิน 28  
37 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75 เงิน 28  
38 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 75 เงิน 28  
39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 75 เงิน 28  
40 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. สกลนคร 75 เงิน 28  
41 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 75 เงิน 28  
42 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. หนองคาย 75 เงิน 28  
43 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75 เงิน 28  
44 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 75 เงิน 28  
45 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สพม. ขอนแก่น 75 เงิน 28  
46 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 75 เงิน 28  
47 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 75 เงิน 28  
48 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. นครราชสีมา 75 เงิน 28  
49 โรงเรียนกมลาไสย สพม. กาฬสินธุ์ 65 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 65 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 65 ทองแดง 49  
53 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. อุดรธานี 65 ทองแดง 49  
54 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. นครราชสีมา 65 ทองแดง 49  
55 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. ชัยภูมิ 65 ทองแดง 49  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน