ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 186
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. นครพนม 98.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนเทพ สพม. สุรินทร์ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. ขอนแก่น 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 91.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. ร้อยเอ็ด 91.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. สุรินทร์ 90.17 ทอง 10  
11 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.83 ทอง 11  
12 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. อุดรธานี 89.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 88.83 ทอง 13  
14 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. ขอนแก่น 88.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สพม. สกลนคร 87.83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. ชัยภูมิ 87.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. นครราชสีมา 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สพม. หนองคาย 86.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 85.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 84.83 ทอง 20  
21 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. นครพนม 84.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม. บึงกาฬ 84.33 ทอง 21  
23 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. มุกดาหาร 83.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 83.17 ทอง 24  
25 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ สพม. กาฬสินธุ์ 82.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 81.83 ทอง 27  
28 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. สกลนคร 78.83 เงิน 30  
31 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 78 เงิน 31  
32 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 77 เงิน 32  
33 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 76.33 เงิน 33  
34 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 75.67 เงิน 34  
35 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. สุรินทร์ 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 74 เงิน 36  
37 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 73.17 เงิน 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน