ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 187
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนเทพ สพม. สุรินทร์ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. มุกดาหาร 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สุรินทร์ 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. อุดรธานี 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 82.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. ขอนแก่น 80.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 80.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 78.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. นครพนม 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. ขอนแก่น 74.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนกมลาไสย สพม. กาฬสินธุ์ 73.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. ชัยภูมิ 65.67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. สกลนคร 64.67 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน