ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 191
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม. สุรินทร์ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสหธาตุศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 96.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ สพม. บุรีรัมย์ 96.14 ทอง 4  
5 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96.05 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 95.92 ทอง 6  
7 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. นครพนม 94.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 94.45 ทอง 10  
11 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 94.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 94.35 ทอง 12  
13 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 94.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 94.30 ทอง 13  
15 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ สพม. กาฬสินธุ์ 94.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 94.10 ทอง 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94.05 ทอง 17  
18 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 94 ทอง 18  
19 โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 93.90 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. บึงกาฬ 93.85 ทอง 20  
21 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 93.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. สุรินทร์ 93.45 ทอง 22  
23 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 93.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. มหาสารคาม 93.05 ทอง 25  
26 โรงเรียนนาอ้อวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 92.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 92.70 ทอง 27  
28 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. นครราชสีมา 92.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 92.45 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 92.30 ทอง 30  
31 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 92.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. สุรินทร์ 92.15 ทอง 32  
33 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 92.10 ทอง 33  
34 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 92.10 ทอง 33  
35 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.10 ทอง 33  
36 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91.75 ทอง 36  
37 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 91.70 ทอง 37  
38 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. มุกดาหาร 91.65 ทอง 38  
39 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สพม. นครพนม 91.55 ทอง 39  
40 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพม. ร้อยเอ็ด 91.05 ทอง 40  
41 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 90.90 ทอง 41  
42 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. อุดรธานี 90.50 ทอง 42  
43 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.35 ทอง 43  
44 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม. ร้อยเอ็ด 87.40 ทอง 44  
45 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 87 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. ชัยภูมิ 85.65 ทอง 46  
47 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 83.30 ทอง 47  
48 โรงเรียนจารุณีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 82.40 ทอง 48  
49 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. นครราชสีมา 79.50 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 64.70 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 57.40 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน