ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 192
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. นครราชสีมา 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 91.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. นครราชสีมา 90.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม สพม. นครพนม 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สพม. หนองคาย 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนหัวโทนวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 89.90 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 89.90 ทอง 8  
10 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สพม. สุรินทร์ 89.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม. สุรินทร์ 89.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนกมลาไสย สพม. กาฬสินธุ์ 89.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. นครราชสีมา 88.90 ทอง 15  
16 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 88.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 88.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 88.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา สพม. สกลนคร 88.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 88.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 87.90 ทอง 23  
24 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. ขอนแก่น 87.90 ทอง 23  
25 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.70 ทอง 25  
26 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. สุรินทร์ 87.70 ทอง 25  
27 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 87.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนสหธาตุศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 87.40 ทอง 28  
30 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. นครพนม 86.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 86.50 ทอง 31  
32 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. สกลนคร 86.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 85.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.50 ทอง 35  
36 โรงเรียนคูเมืองวิทยา สพม. ชัยภูมิ 85.10 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. มหาสารคาม 84.70 ทอง 38  
39 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84.30 ทอง 39  
40 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. มุกดาหาร 83.50 ทอง 40  
41 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. ขอนแก่น 83.30 ทอง 41  
42 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 83.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.10 ทอง 43  
44 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 82.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.40 ทอง 45  
46 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.30 ทอง 46  
47 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.70 ทอง 47  
48 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.50 ทอง 48  
49 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 81 ทอง 49  
50 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 80 ทอง 50  
51 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 73.20 เงิน 51  
52 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 65.20 ทองแดง 52  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน