ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 199
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 98.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. นครพนม 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 97.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. มุกดาหาร 96.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 96.20 ทอง 6  
8 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 95.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์ 94.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. นครพนม 94.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 94.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 93.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 93.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 92.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม. หนองคาย 92.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.80 ทอง 15  
18 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 92.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 92.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 92.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง 21  
22 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. ชัยภูมิ 91.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม. กาฬสินธุ์ 91 ทอง 24  
25 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91 ทอง 24  
26 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 91 ทอง 24  
27 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 90.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 90.80 ทอง 27  
29 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. นครราชสีมา 90.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 89.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 88.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. นครราชสีมา 88.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 87.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 86.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 86.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนพล สพม. ขอนแก่น 86.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. ขอนแก่น 86.40 ทอง 37  
39 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 86.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. สุรินทร์ 85.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 85.80 ทอง 40  
42 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. บึงกาฬ 85.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 85 ทอง 44  
45 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.60 ทอง 45  
46 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 46  
47 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 84 ทอง 46  
48 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 83.80 ทอง 48  
49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. สกลนคร 83.40 ทอง 49  
50 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.20 ทอง 50  
51 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. ร้อยเอ็ด 83 ทอง 51  
52 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 82.60 ทอง 52  
53 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 82.20 ทอง 53  
54 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.20 ทอง 53  
55 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 81.80 ทอง 55  
56 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.20 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 80.60 ทอง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน