ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 202
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 90.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 90.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 89.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 89.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 88.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 88.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 87.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 87.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนกมลาไสย สพม. กาฬสินธุ์ 86.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 86.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. ร้อยเอ็ด 84.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 84.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 84.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 83.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. นครราชสีมา 83.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 83.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 82.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 81.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 81.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. มุกดาหาร 81.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 81.40 ทอง 30  
32 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 81.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 81.20 ทอง 32  
34 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 81 ทอง 34  
35 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 80.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 80.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 37  
38 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 37  
39 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 37  
40 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 37  
41 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 78.60 เงิน 41  
42 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 78.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 78.40 เงิน 42  
44 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 78 เงิน 44  
45 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 77.60 เงิน 45  
46 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76.60 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 76.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 74.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 70 เงิน 49  
50 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 67.40 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน