ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 203
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. สุรินทร์ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 92 ทอง 5  
8 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 92 ทอง 5  
9 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 91 ทอง 9  
11 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 91 ทอง 9  
12 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 88.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 86.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 86.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.40 ทอง 14  
16 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 85.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 85.80 ทอง 17  
19 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 85.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 85.40 ทอง 21  
23 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 85.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 85.20 ทอง 23  
25 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 85.20 ทอง 23  
26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 85 ทอง 26  
27 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 84.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.80 ทอง 27  
29 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 84.80 ทอง 27  
30 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.80 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 84.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 84.60 ทอง 31  
33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 84.60 ทอง 31  
34 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 84 ทอง 34  
35 โรงเรียนบรบือ สพม. มหาสารคาม 83.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 83.80 ทอง 35  
37 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.20 ทอง 39  
41 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.20 ทอง 39  
42 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83 ทอง 42  
43 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 83 ทอง 42  
44 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 82.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 82.60 ทอง 45  
46 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 82.50 ทอง 46  
47 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 82.40 ทอง 47  
48 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. ขอนแก่น 82.40 ทอง 47  
49 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.20 ทอง 49  
50 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. มุกดาหาร 82 ทอง 50  
51 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 82 ทอง 50  
52 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. หนองคาย 82 ทอง 50  
53 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.60 ทอง 53  
54 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 80.20 ทอง 54  
55 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77 เงิน 55  
56 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 77 เงิน 55  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน