ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 206
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. นครราชสีมา 95.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนารีนุกูล๒ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 93.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 92.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 91.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 91.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 90.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 89.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 89.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 88.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 87.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 87.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 86.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 86.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 85.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 85.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 26  
27 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. ชัยภูมิ 84.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. นครราชสีมา 84.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 83.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 83.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 83 ทอง 32  
33 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 82.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 82.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. ขอนแก่น 82.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 82.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. กาฬสินธุ์ 82 ทอง 37  
38 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สพม. หนองคาย 81.60 ทอง 39  
40 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. อุดรธานี 81.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. มุกดาหาร 80.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 80.60 ทอง 42  
43 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 80 ทอง 43  
44 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. นครพนม 79.80 เงิน 44  
45 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 79.40 เงิน 45  
46 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 79 เงิน 46  
47 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 78.80 เงิน 47  
48 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 78.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. นครราชสีมา 77.60 เงิน 49  
50 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. ขอนแก่น 76.80 เงิน 50  
51 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 76 เงิน 51  
52 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75.20 เงิน 52  
53 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 53  
54 โรงเรียนครบุรี สพม. นครราชสีมา 70 เงิน 53  
55 โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม. ชัยภูมิ 70 เงิน 53  
56 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม สพม. หนองคาย 70 เงิน 53  
57 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 70 เงิน 53  
58 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 70 เงิน 53  
59 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 70 เงิน 53  
60 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 70 เงิน 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน