ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 207
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนารีนุกูล๒ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูหลวงวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 95.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. นครราชสีมา 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 93.05 ทอง 5  
6 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 92.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 92.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 91.45 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 91.15 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91.05 ทอง 10  
11 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. กาฬสินธุ์ 90.95 ทอง 11  
12 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 89.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 89.14 ทอง 13  
14 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 88.90 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 87.65 ทอง 16  
17 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.14 ทอง 18  
19 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 86.93 ทอง 19  
20 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. มุกดาหาร 86.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 86.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. อุดรธานี 86.41 ทอง 22  
23 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.36 ทอง 23  
24 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.14 ทอง 24  
25 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 86.01 ทอง 25  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สพม. หนองคาย 85.90 ทอง 26  
27 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 85.82 ทอง 27  
28 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. สกลนคร 85.81 ทอง 28  
29 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.79 ทอง 29  
30 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.54 ทอง 30  
31 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 85.36 ทอง 31  
32 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 85.35 ทอง 32  
33 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 85.32 ทอง 33  
34 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 84.96 ทอง 34  
35 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 84.94 ทอง 35  
36 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 84.87 ทอง 36  
37 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 84.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. ชัยภูมิ 84.79 ทอง 38  
39 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 84.65 ทอง 39  
40 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 84.29 ทอง 40  
41 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84.11 ทอง 41  
42 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.02 ทอง 42  
43 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. ขอนแก่น 84 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 83.91 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. นครราชสีมา 83.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนสูงเนิน สพม. นครราชสีมา 83.80 ทอง 45  
47 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.75 ทอง 47  
48 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 83.20 ทอง 48  
49 โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม. ชัยภูมิ 82.32 ทอง 49  
50 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 50  
51 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 78.90 เงิน 51  
52 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพม. นครพนม 77.90 เงิน 52  
53 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 77.40 เงิน 53  
54 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 76.50 เงิน 54  
55 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 75.80 เงิน 55  
56 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 75.40 เงิน 56  
57 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 74.70 เงิน 57  
58 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 73.90 เงิน 58  
59 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. ขอนแก่น 71.80 เงิน 59  
60 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 71.40 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน