ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 209
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สพม. สกลนคร 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. อุดรธานี 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. ร้อยเอ็ด 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 89.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 72.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน