ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. บุรีรัมย์ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สพม. ชัยภูมิ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. หนองคาย 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. ขอนแก่น 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. อุดรธานี 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนธาตุศรีนคร สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี สพม. สุรินทร์ 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. กาฬสินธุ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน