ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 212
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนเทพ สพม. สุรินทร์ 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สพม. สกลนคร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. นครพนม 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนชีลองวิทยา สพม. ชัยภูมิ 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. สุรินทร์ 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สพม. ชัยภูมิ 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. มหาสารคาม 85.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนนากระแซงศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 83.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. ขอนแก่น 76.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. มุกดาหาร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน