ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. สกลนคร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. ขอนแก่น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนเทพ สพม. สุรินทร์ 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 87.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. อุดรธานี 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. อุดรธานี 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. ขอนแก่น 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สพม. ชัยภูมิ 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 82.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 82.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สพม. สกลนคร 81.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. นครราชสีมา 81.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. ขอนแก่น 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 81 ทอง 19  
21 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. สุรินทร์ 81 ทอง 19  
22 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81 ทอง 19  
23 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สุรินทร์ 80.66 ทอง 23  
24 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 80.66 ทอง 23  
25 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 80.33 ทอง 25  
27 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม. บึงกาฬ 80.33 ทอง 25  
28 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. นครราชสีมา 79 เงิน 28  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สพม. หนองคาย 79 เงิน 28  
30 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 79 เงิน 28  
31 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. กาฬสินธุ์ 78.66 เงิน 31  
32 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 78.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 78.33 เงิน 32  
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. บุรีรัมย์ 78.33 เงิน 32  
35 โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ สพม. กาฬสินธุ์ 78 เงิน 35  
36 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 77.66 เงิน 36  
37 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. นครพนม 77.66 เงิน 36  
38 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. มุกดาหาร 77 เงิน 38  
39 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 77 เงิน 38  
40 โรงเรียนเซไลวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 76 เงิน 40  
41 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. นครพนม 76 เงิน 40  
42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.66 เงิน 42  
43 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 75.66 เงิน 42  
44 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 75.66 เงิน 42  
45 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. มหาสารคาม 75.33 เงิน 45  
46 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75 เงิน 46  
47 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74.33 เงิน 47  
48 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 73 เงิน 48  
49 โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 72.66 เงิน 49  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน