ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนผาเทิบวิทยา สพม. มุกดาหาร 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สพม. สกลนคร 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. สกลนคร 91.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. นครพนม 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. สุรินทร์ 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนชำนิพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. สุรินทร์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน