ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 259
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 98.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 96.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนคำม่วง สพม. กาฬสินธุ์ 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 89 ทอง 6  
9 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 85 ทอง 9  
12 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82 ทอง 12  
15 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สพม. สุรินทร์ 82 ทอง 12  
16 โรงเรียนวาริชวิทยา สพม. สกลนคร 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดประชานิมิตร สพม. นครราชสีมา 75 เงิน 17  
19 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 75 เงิน 17  
20 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 75 เงิน 17  
21 โรงเรียนมัธยมแมด สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 65 ทองแดง 22  
27 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. ขอนแก่น - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน