ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 260
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 98.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 97.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 97.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 96.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 96.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 96.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 96.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 95.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 95 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. นครพนม 94.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 94.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 94.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 93.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 93.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 93.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 93.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 93 ทอง 17  
18 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. สุรินทร์ 92.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 92 ทอง 19  
20 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. หนองคาย 91.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 91.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 91.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 91 ทอง 23  
24 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 90.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 89.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 89.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 88.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 87.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.40 ทอง 31  
33 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 87 ทอง 33  
34 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 87 ทอง 33  
35 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. นครพนม 86.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 86.40 ทอง 35  
37 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 86 ทอง 38  
39 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.60 ทอง 39  
40 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. สกลนคร 85.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 85.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.80 ทอง 42  
43 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. อุดรธานี 84.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 84.20 ทอง 44  
46 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. ร้อยเอ็ด 84 ทอง 46  
47 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.20 ทอง 47  
48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สพม. หนองคาย 82 ทอง 48  
49 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. ขอนแก่น 81.60 ทอง 49  
50 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน