ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 261
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 93.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 92.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 92.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 92.60 ทอง 6  
9 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 92.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 92.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 92.40 ทอง 9  
12 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 92.40 ทอง 9  
13 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. หนองคาย 92.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 92 ทอง 14  
15 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. ขอนแก่น 92 ทอง 14  
16 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 91.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 91.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 91.80 ทอง 16  
19 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 91 ทอง 20  
21 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 91 ทอง 20  
22 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 90.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 90 ทอง 23  
24 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 23  
25 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 23  
26 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. นครพนม 89.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 89.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 89.20 ทอง 29  
31 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 89 ทอง 31  
32 โรงเรียนธาตุพนม สพม. นครพนม 88.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88.60 ทอง 32  
34 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 88.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 88 ทอง 35  
36 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88 ทอง 35  
37 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 87.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 87.60 ทอง 37  
39 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. อุดรธานี 87.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 87.40 ทอง 39  
41 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 87.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 87.20 ทอง 41  
43 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 87 ทอง 43  
44 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 87 ทอง 43  
45 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.40 ทอง 45  
46 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. กาฬสินธุ์ 86 ทอง 46  
47 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 86 ทอง 46  
48 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.80 ทอง 48  
49 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. มุกดาหาร 85.60 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.20 ทอง 50  
51 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.20 ทอง 50  
52 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 52  
53 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.20 ทอง 53  
54 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. มหาสารคาม 55 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 55 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 55 เข้าร่วม 54  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน