ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 264
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ สพม. กาฬสินธุ์ 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 90.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 89.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 88.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 87.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 86.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. บุรีรัมย์ 85.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 84.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 83.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 83.60 ทอง 13  
15 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 83.60 ทอง 13  
16 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.60 ทอง 13  
17 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 83.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 83.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 83.20 ทอง 18  
21 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 83.20 ทอง 18  
22 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.20 ทอง 18  
23 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.20 ทอง 18  
24 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สพม. สุรินทร์ 83 ทอง 24  
26 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83 ทอง 24  
27 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. นครพนม 83 ทอง 24  
28 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 83 ทอง 24  
29 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 82.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 82.80 ทอง 29  
31 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 82.80 ทอง 29  
32 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 82.80 ทอง 29  
33 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 82.60 ทอง 33  
35 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. มุกดาหาร 82.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 82.20 ทอง 35  
37 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 82 ทอง 37  
38 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.80 ทอง 38  
40 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 81.80 ทอง 38  
41 โรงเรียนสูงเนิน สพม. นครราชสีมา 81.80 ทอง 38  
42 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. หนองคาย 81.80 ทอง 38  
43 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. ชัยภูมิ 81.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.60 ทอง 43  
45 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 81.40 ทอง 45  
46 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 80.40 ทอง 46  
47 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพม. บุรีรัมย์ 77.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 76.80 เงิน 48  
49 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.40 เงิน 49  
50 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. นครราชสีมา 76.40 เงิน 49  
51 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 76 เงิน 51  
52 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. นครราชสีมา 75.40 เงิน 53  
54 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 74.40 เงิน 54  
55 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 73.60 เงิน 55  
56 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 73.40 เงิน 56  
57 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 72.40 เงิน 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน