ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 92.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 90.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 87.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 85.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.40 ทอง 11  
14 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 84.40 ทอง 11  
15 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 84.40 ทอง 11  
16 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.40 ทอง 11  
17 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 83.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 83.40 ทอง 17  
20 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. นครราชสีมา 83.40 ทอง 17  
21 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.40 ทอง 17  
22 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.40 ทอง 17  
23 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 83.40 ทอง 17  
24 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 83.40 ทอง 17  
25 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. นครพนม 83.40 ทอง 17  
26 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 82.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.40 ทอง 26  
28 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 82.40 ทอง 26  
29 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 81.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 81.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. สกลนคร 81.60 ทอง 29  
32 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. นครราชสีมา 81.60 ทอง 29  
33 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.60 ทอง 29  
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สพม. หนองคาย 81.60 ทอง 29  
35 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 81.60 ทอง 29  
36 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 81.60 ทอง 29  
37 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 81.60 ทอง 29  
38 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 81.60 ทอง 29  
39 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 81 ทอง 39  
40 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. ขอนแก่น 80.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 80.60 ทอง 40  
42 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 80.60 ทอง 40  
43 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 80.60 ทอง 40  
44 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 80.60 ทอง 40  
45 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. มุกดาหาร 80.60 ทอง 40  
46 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 80.60 ทอง 40  
47 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 80.60 ทอง 40  
48 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 80.40 ทอง 48  
49 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.20 ทอง 49  
50 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 80.20 ทอง 49  
51 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 80.20 ทอง 49  
52 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 80.20 ทอง 49  
53 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. หนองคาย 80.20 ทอง 49  
54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 80.20 ทอง 49  
55 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 80 ทอง 55  
56 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 78.60 เงิน 56  
57 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.20 เงิน 57  
58 โรงเรียนพล สพม. ขอนแก่น - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน