ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 266
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 97.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) สพม. บุรีรัมย์ 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. นครราชสีมา 92.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. สุรินทร์ 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 90.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. นครพนม 89.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 87.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 86.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. บุรีรัมย์ 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 78.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 77.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 76.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 75.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 74.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. ร้อยเอ็ด 73.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนพล สพม. ขอนแก่น 73.20 เงิน 18  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 72.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 69.20 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. หนองคาย 67.40 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. ขอนแก่น 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. นครราชสีมา 64.40 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 63 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 62.40 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 61.60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. อุดรธานี - -  
31 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ - -  
32 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน