ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 267
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. นครพนม 98.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 97.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. สุรินทร์ 96.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 95.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. นครพนม 94.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 94 ทอง 9  
10 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 93.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 92.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 91.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 90.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. ร้อยเอ็ด 89.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. ชัยภูมิ 89.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. ขอนแก่น 88.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สพม. ชัยภูมิ 88.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 84.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 84.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สุรินทร์ 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนพล สพม. ขอนแก่น 83.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 83.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 82.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 82.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 82.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 80.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. มุกดาหาร 80.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. หนองคาย 80.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 33  
34 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม. บึงกาฬ 75.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 75.20 เงิน 36  
38 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 73.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 70.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพม. อุดรธานี 68.40 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู - -  
42 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม - -  
43 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน