ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. สุรินทร์ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. สุรินทร์ 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 92.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. สุรินทร์ 92.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 92.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. สกลนคร 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 90.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. นครพนม 90.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 90.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 89.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สพม. มหาสารคาม 89.60 ทอง 13  
15 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 89.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 88.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 87.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 86.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนภูหลวงวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 86.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. ขอนแก่น 86.60 ทอง 19  
21 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. สกลนคร 86.60 ทอง 19  
22 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.60 ทอง 19  
23 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 83.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว สพม. ร้อยเอ็ด 83.40 ทอง 23  
25 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ สพม. กาฬสินธุ์ 82.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนครบุรี สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76 เงิน 29  
31 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 29  
32 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 76 เงิน 29  
33 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 75.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน