ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. ชัยภูมิ 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. สกลนคร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. กาฬสินธุ์ 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. บึงกาฬ 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. มุกดาหาร 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. มหาสารคาม 88 ทอง 12  
15 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. ขอนแก่น 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. นครราชสีมา 87 ทอง 15  
17 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 86 ทอง 17  
19 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. ขอนแก่น 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. อุดรธานี 85 ทอง 19  
21 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85 ทอง 19  
22 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม. ชัยภูมิ 85 ทอง 19  
23 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สพม. ชัยภูมิ 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. นครพนม 84 ทอง 23  
25 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. สุรินทร์ 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. หนองคาย 83 ทอง 25  
27 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 25  
28 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83 ทอง 25  
29 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 83 ทอง 25  
30 โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ สพม. กาฬสินธุ์ 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 82 ทอง 30  
32 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. สุรินทร์ 82 ทอง 30  
33 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82 ทอง 30  
34 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 82 ทอง 30  
35 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 82 ทอง 30  
36 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 30  
37 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 81 ทอง 37  
38 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81 ทอง 37  
39 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. นครพนม 81 ทอง 37  
40 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81 ทอง 37  
41 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 81 ทอง 37  
42 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 42  
43 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน