ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 270
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 90.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. ขอนแก่น 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 88.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 88.80 ทอง 5  
7 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. นครราชสีมา 88.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนเซกา สพม. บึงกาฬ 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 87.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. กาฬสินธุ์ 87.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.40 ทอง 11  
14 โรงเรียนพล สพม. ขอนแก่น 87.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 87.20 ทอง 14  
16 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 87.20 ทอง 14  
17 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. ชัยภูมิ 87.20 ทอง 14  
18 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 86.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.80 ทอง 22  
24 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. สุรินทร์ 85.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 85.60 ทอง 24  
26 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. ขอนแก่น 85.60 ทอง 24  
27 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.20 ทอง 27  
29 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 85 ทอง 29  
30 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 85 ทอง 29  
31 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.80 ทอง 31  
33 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู สพม. เลย หนองบัวลำภู 84.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 84.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 84.40 ทอง 34  
36 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ สพม. สกลนคร 84.40 ทอง 34  
37 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 84.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 84.20 ทอง 37  
39 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 39  
40 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. มุกดาหาร 83.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 83.80 ทอง 40  
42 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา สพม. อุดรธานี 83.60 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. ขอนแก่น 83.40 ทอง 43  
44 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. หนองคาย 83.40 ทอง 43  
45 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 83.40 ทอง 43  
46 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.20 ทอง 46  
47 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 47  
48 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 83 ทอง 47  
49 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 47  
50 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 83 ทอง 47  
51 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา สพม. นครพนม 82.80 ทอง 51  
52 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 82.80 ทอง 51  
53 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.80 ทอง 51  
54 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. นครราชสีมา 81.80 ทอง 54  
55 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา 81.80 ทอง 54  
56 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.20 ทอง 56  
57 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. หนองคาย 80.60 ทอง 57  
58 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 79.20 เงิน 58  
59 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน