ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเทศบาล ๓ สพม. อุดรธานี 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สพม. อุดรธานี 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 89.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 89 ทอง 9  
12 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนวาริชวิทยา สพม. สกลนคร 87.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 87 ทอง 15  
17 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 87 ทอง 15  
18 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.66 ทอง 18  
19 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 86.66 ทอง 18  
20 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. หนองคาย 86.33 ทอง 20  
22 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 86.33 ทอง 20  
23 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. ขอนแก่น 86.33 ทอง 20  
24 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 24  
26 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 85.66 ทอง 26  
27 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 85.66 ทอง 26  
28 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 85.66 ทอง 26  
29 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85.66 ทอง 26  
30 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 85.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. นครราชสีมา 85.33 ทอง 30  
32 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.33 ทอง 30  
33 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา สพม. นครพนม 85.33 ทอง 30  
34 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.33 ทอง 30  
35 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. สุรินทร์ 85.33 ทอง 30  
36 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 36  
37 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. ชัยภูมิ 84.66 ทอง 37  
38 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 84.33 ทอง 38  
39 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84.33 ทอง 38  
40 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. ร้อยเอ็ด 84 ทอง 40  
41 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.66 ทอง 41  
42 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. สกลนคร 83.66 ทอง 41  
43 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 83.33 ทอง 43  
44 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.33 ทอง 43  
45 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร สพม. อุดรธานี 83 ทอง 45  
46 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 83 ทอง 45  
47 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 82.66 ทอง 47  
48 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. มุกดาหาร 82.66 ทอง 47  
49 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 82.33 ทอง 49  
50 โรงเรียนครบุรี สพม. นครราชสีมา 82 ทอง 50  
51 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 82 ทอง 50  
52 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์ 82 ทอง 50  
53 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.66 ทอง 53  
54 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 81.66 ทอง 53  
55 โรงเรียนบรบือ สพม. มหาสารคาม 81.66 ทอง 53  
56 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. หนองคาย 81.66 ทอง 53  
57 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. บุรีรัมย์ 81 ทอง 57  
58 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 81 ทอง 57  
59 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม. บึงกาฬ 80 ทอง 59  
60 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 59  
61 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. นครราชสีมา 77.66 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน